9.b klases skolēni piedalās pilsoniskās izglītības programmā

Sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un British Council pārstāvniecību Latvijā 9.b klases skolēni un klases audzinātāja Daiga Jēkabsone nolēma iesaistīties projektā – pilsoniskās izglītības programmā “Jaunais pilsonis”.

 “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Šodien ir svarīgi, ka arī jaunieši izprot savu lomu un iespējas iesaistīties demokrātiskas sabiedrības veidošanā. “Jo agrāk mēs mācīsim bērniem, kādēļ ir svarīga aktīva iesaiste, nevis tikai notiekošā vērošana, jo pilsoniski aktīvāka būs Latvijas sabiedrība nākotnē, kas piedalīsies demokrātisku lēmumu pieņemšanā gan vietējā kopienā, gan ārpus tās robežām,” uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

11. februārī audzināšanas stundā pie skolēniem viesojās Bērnu un jauniešu centra Dari Vari biedrības valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels, kurš iedrošināja ikvienu kļūt pilsoniski aktīvam. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādām līdzdalības formām, piemēram, vēlēšanām, brīvprātīgo darbu, sabiedriski derīgām aktivitātēm, biedrošanos, iesaistīšanos publiskajās aktivitātēs, ziedojumiem, projektiem un citām līdzdalības formām. Tāpat skolēni uzzināja par Edgara Muktupāvela praktisko pieredzi un konkrētiem piemēriem, kā ar pilsonisko aktivitāti var panākt konkrētu rezultātu, kā tas tika darīts un kā tas ir uzlabojis situāciju pilsētā, novadā vai valstī.

Nodarbības laikā skolēni izspēlēja arī argumentācijas spēli “Četri stūri” saskaņā ar “Latvijas Pilsoniskā alianse” izstrādātu metodoloģiju. Skolēnu uzdevums bija noklausīties dažādus apgalvojumus, izlemt, vai tiem piekrist vai nē, izvēloties kādu no sadaļām – “piekrītu”, “vairāk piekrītu”, “vairāk nepiekrītu”, “nepiekrītu”, un savā starpā diskutēt par apgalvojumā pausto. Spēles ietvaros bija iespēja uzzināt klasesbiedru viedokli, pārdomāt un argumentēt savu viedokli, saprast, ka nav pareizo un nepareizo atbilžu. Piemēram, tika izspēlētas dažādas situācijas: es uzticos saviem klasesbiedriem; es redzu savu nākotni Latvijā; es piedalos nevalstiskajās organizācijās; es piedalīšos pašvaldības vēlēšanās; u.c.

Kā atzina paši jaunieši, tad viņiem radās lielāka izpratne par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības izjūtu savai pilsētai, novadam, valstij, kā arī izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
9.b klases audzinātāja Daiga Jēkabsone