Siguldiešiem panākumi novadu apvienības komandu olimpiādē

Jau vairākus gadus Carnikavas pamatskola organizē kombinēto 6. – 8. klašu komandu olimpiādi sociālajās zinībās un vēsturē, taču noteikumos paredzēts, ka komandā jābūt 6 dalībniekiem, pa diviem no 6., 7. un 8. klasēm. Siguldas Valsts ģimnāzijā skolēni mācības uzsāk tikai ar 7. klasi, līdz ar to iepriekš skola šajā olimpiādē nepiedalījās. Pateicoties jaunajam sadarbības līgumam, labi kontakti ģimnāzijai izveidojušies ar Laurenču sākumskolu. Iepriekšējā gadā tika izveidota komanda, kur divi skolēni bija no Laurenču sākumskolas. Lai arī pieredzes vēl nebija, apvienotā komanda ieguva 3. vietu.

Šajā gadā sadarbība tika turpināta daudz aktīvāk, un skolēni labāk sagatavojās olimpiādei. Projektu nedēļā, 24. janvārī siguldieši devās uz Carnikavu, lai piedalītos kombinētajā 6.-8. klašu komandu olimpiādē. Olimpiādes uzdevumi bija par Latvijas 100 gadi, par ievērojamiem cilvēkiem, nozīmīgiem pieminekļiem un Latvijas vēsturi. Viena no konkursa kārtām bija kapteiņiem, kur ļoti labas zināšanas parādīja Mariss Priekulis no 8.c klases. No Siguldas Valsts ģimnāzijas komandā piedalījās arī Dārta Auziņa no 8.b klases, kā arī Elīna Boldāne un Laura Cakule no 7.d klases. No Laurenču sākumskolas – Evelīna Balode, 6.b klase un Matīss Gercāns, 6.a klase. Nopietnā cīņā siguldieši ieguva 1. vietu un labu pieredzi komandas sadarbībā.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko zinātņu Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre