Žetonu vakars Siguldas Valsts ģimnāzijā

Piektdien, 8.februārī, Siguldas Valsts ģimnāzijā notika jau 83.Žetonu vakars, kurā topošie absolventi, šobrīd jau abiturienti, saņēma īpašas piemiņas zīmes – piespraudes un kulonus ar skolas simboliku. Šis vakars, kad 12.klašu skolēni var pabūt kopā pirms lielā eksāmenu drudža sākuma, katru gadu ir viens no gaidītākajiem pasākumiem ne tikai ģimnāzijā, bet arī Siguldā.

Visus klātesošos, jo īpaši topošos absolventus, šoreiz ļoti neparastā formā, jau šī pasākuma pirmajās minūtēs atraktīvi ievadot un iesaistot it kā īpašā izrādē – notikumā pirms notikuma, kas sekos vakara otrajā daļā –, uzrunāja direktors Rūdolfs Kalvāns. Svinīgajā daļā bija daudz dažādu muzikālu priekšnesumu, jo 12.klašu skolēni sirsnīgi un radoši pateicās gan savām klašu audzinātājām un visiem pedagogiem, gan saviem vecākiem.

Otrajā – Žetonu vakara neformālajā daļā, kuru, šķiet, lielākā daļa gaidīja kā lielāko vakara pārsteigumu – abiturienti priecēja ar iepriekš gatavotu iestudējumu – izrādi „Lai veicas, Mazais Princi!”, kurā, satiekoties mūsdienu dzīves realitātei ar nosacītību, tika izdzīvots, izdejots un ar speciāli šai izrādei pašsacerētu dziesmu un tekstu palīdzību arī mūzikas grupas izdziedāts Mazā Prinča stāsts. Izglītojamie pārsteidza un pierādīja, ka ir izdomas bagāti un ļoti talantīgi, liekot sanākušajiem pedagogiem, vecākiem, draugiem un citiem viesiem gan līdzpārdzīvot un padomāt, gan just līdzi galveno varoņu gaitām un sirsnīgi izsmieties.

Novēlam 12.klašu skolēniem panākumus mācībās un eksāmenos, vienlaicīgi nesteidzoties un izbaudot šo skaisto vidusskolas laiku!

Plašāka foto galerija. 

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece Juta Upīte
un 12.d klases audzinātāja Inta Janule