Zinātniski pētniecisko darbu konference Siguldas Valsts ģimnāzijā

No 21. līdz 25.janvārim Siguldas Valsts ģimnāzijā norisinājās Zinātniski pētniecisko darbu nedēļa. Tās laikā izglītojamie padziļināti pētīja kādu no sev interesējošajām nozarēm un tematiem, tādā veidā attīstot savas pētnieciskās prasmes, spēju atrast, atlasīt, apkopot un analizēt informāciju, kā arī veikt praktisku pētījumu.

Piektdien, 1.februārī, notika Siguldas Valsts ģimnāzijas Zinātniski pētniecisko darbu konference, uz kuru tika izvēlēti 7 inovatīvākie un interesantākie zinātniski pētnieciskie darbi septiņās sekcijās – valodniecībā, bioloģijā, kulturoloģijā, inženierzinātnēs, fizikā, ekonomikā un literatūrā. Konferencē piedalījās šādi izglītojamie:

 

Nr. Klase Uzvārds, vārds ZPD tēma Sekcija ZPD vadītājs
1 11.c Rogule Annija Daniela Emocionāli ekspresīvās leksikas atspoguļojums žurnāla “Ieva” virsrakstos. valodniecība Iveta Celmiņa
2 11.a Gabliks Aleksis Līgatnes apkārtnes fosilijas un to nozīme aizvēsturisko procesu izzināšanā. bioloģija Līga Sausiņa
3 11.d Skuja Rūta Alise Dainu kalna nozīme folkloras kustības attīstībā un Trešās atmodas sekmēšanā. kulturoloģija Inese Berga
4 11.b Kovaļovs Inalds, Smilga Mārtiņš 5×5 kuba ar brīvo stūri izveidošana un analīze. inženierzinātnes Jānis Bukins
5 11.b Laiva Oto Tiltu būvēšanas konstruktora izveide. fizika Jānis Bukins
6 11.c Ābelītis Raimonds, Borisovs Mihails Skolēnu mācību uzņēmums “EPOX”. ekonomika Inese Zlaugotne
7 11.c Bērze Eva Viesstrādnieku kā subkultūras pārstāvju identitātes iezīmes valodiskajā aspektā V.Lācīša romānā “Stroika ar skatu uz Londonu”. literatūra Inta Janule

12 Siguldas Valsts ģimnāzijas zinātniski pētnieciskie darbi izvirzīti nākamajam līmenim – reģionālajai konferencei, vēlam skolēniem veiksmi!