DK “Vizbulīte” veiksmīga dalība pasākumā “Spēlēju un dancoju!”

Šī gada 15.martā Madonā tikās 15 deju kolektīvi, kuri ļāvās ne tikai deju soļu rakstiem, bet arī veiklībai, atjautībai, radošumam un priekam! Tā kā deju kolektīvi pārstāvēja visus Latvijas novadus, tad arī koncertā iekļautais repertuārs un tautas tērpu krāšņums ļāva paviesoties katrā no novadiem.

Pasākumā piedalījās 15 deju kolektīvu 640 dalībnieki, tostarp arī Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Vizbulīte” 8.-9.klašu dejotāji kopā ar vadītāju Indru Ozoliņu.

Ģimnāzijas dejotājus augsti novērtēja arī Valsts izglītības satura centra vecākā referente dejas mākslas jautājumos Zanda Mūrniece: “Siguldas deju kolektīva “Vizbulīte” dejotāji demonstrēja gaišu un partnerībā balstītu dejojumu, kā arī atzīstamu dejas tehniku sarežģītā muzikālā un horeogrāfiskā materiālā, kāds ir dejā “Garā miza”. Dejā “Zagliņš” varēja baudīt veiksmīgu dejotāju saspēli un dejas tēla atklāsmi. “