Ģimnāzistiem panākumi Zemgales novada matemātikas 18.olimpiādē

Uz  Zemgales novada matemātikas olimpiādi Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni brauc jau 11.reizi. Šogad olimpiāde norisinājās 11.martā un tajā piedalījās 248 skolēni no Daugavpils līdz pat Tukumam.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem ir interese par šo olimpiādi, jo katru gadu brīvlaikā viņi ir gatavi agri celties un doties uz 100 km attālumā esošo Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Šogad tika mainīti noteikumi, līdz ar to no skolas drīkstēja piedalīties tikai 9 skolēni. Jau atkārtoti godalgotas vietas ieguva:

9.klašu grupā starp 42 skolēniem:

Anete Daugule – 1.vieta
Aija Egija Arnicāne – 1.vieta
Arta Priedniece – 2.vieta

8.klašu grupā 58 skolēnu konkurencē:

Annija Patrīcija Paugule 1.vieta
Annija Rulle-Titava – atzinība

7.klašu grupā starp 74 skolēniem:

Viesturs Zemlītis – 2.vieta
Jānis Marcinkēvičs – 2.vieta
Elizabete Arāja – atzinība.

Īpašs prieks par septītklasniekiem, kuri ir apņēmības pilni startēt arī turpmāk.
Pateicība tika izteikta skolotājām Daigai Jēkabsonei un Indrai Upītei-Dambītei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Informāciju sagatavoja:
matemātikas skolotāja Indra Upīte-Dambīte