Skolēni rūpējas par vides saudzēšanu

Baterijas satur smagos metālus un toksiskas vielas, kas, nonākot izgāztuvēs, nodara lielu kaitējumu apkārtējai videi un mūsu veselībai, tādēļ tās ir atbilstoši jāuzglabā, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tikai retais aizdomājas, kas notiek, kad vecās izmestās baterijas sāk sadalīties. Visbiežāk mēs tās izmetam tuvākajā atkritumu urnā vai nometam zemē, nemaz neiedomājoties par videi un, protams, arī mums pašiem radīto kaitējumu. Piemēram, viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņojumu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu.

Tieši tāpēc ir svarīgi ne tikai izmest izlietotās baterijas tām speciāli paredzētajās atkritumu urnās, bet arī izprast, kādu ļaunumu tās spēj nodarīt.

Ļoti būtiski ir pilnveidot izpratni par bīstamo atkritumu – bateriju kaitīgumu videi un cilvēku veselībai, tādēļ Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.c klases skolēni (klases audzinātāja Ineta Dvinska) un 9.b klases skolēni (klases audzinātāja Daiga Jēkabsone) vāca baterijas, lai nodotu tās tālākai pārstrādei, tādējādi novēršot turpmāku vides piesārņošanu ar videi kaitīgām vielām.

Paldies skolēniem un viņu ģimenēm par atbalstu. Tikai kopā mēs varam paveikt daudz! Lepojamies ar paveikto!

Informāciju sagatavoja:
9.b klases audzinātāja Daiga Jēkabsone un
8.c klases audzinātāja Ineta Dvinska