12.a klases skolēns M.Kozlinskis dalās pieredzē par Līderu programmu

Pirmdien, 1.aprīlī, 10.d klases audzināšanas stundā 12.a klases skolēns Markuss Kozlinskis dalījās pieredzē par savu dalību Junior Achievement programmā. Latvijā tā vairāk mums pazīstama ar “Ēnu” dienu organizēšanu, taču te tiek piedāvātas arī citas aktivitātes. Viena no tām – Līderu programma, kas ir nozīmīga sekmīgas karjeras veidošanā.

Apzinoties spēcīgu līderu trūkumu Latvijā, Junior Achievement Latvija uzsāka īstenot unikālu Līderu programmu 16 – 20 gadīgiem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai.

Kā pastāstīja M.Kozlinskis, tad līderis apgūst projektu vadību, laika plānošanu, saviesīgu sarunu mākslu. Te ietilpst mediju treniņš, uzņēmējdarbības veidošanas pamati un citas prasmes. Topošais līderis Latvijā pazīstamu mentoru vadībā plāno, attīsta un īsteno savu projekta ideju.

Šī programma nodrošina vidi, kas attīsta un pilnveido jaunieša līderības kompetences. Katrā ziņā tā ir ļoti noderīga katra personības attīstībā. M.Kozlinskis prata iedvesmot un pārliecināt skolēnus, kā arī atbildēja un jautājumiem.

Informāciju sagatavoja:
10.d klases audzinātāja Anita Ūdre

Informāciju sagatavoja:

10.d klases audzinātāja A.Ūdre