9.b klases skolēni piedalās pasākumā “Laiks lasīšanai”

24.aprīlī 9.b klases skolēni un klases audzinātāja saņēma ielūgumu uz Siguldas novada bibliotēkas apbalvojuma „Laiks lasīšanai” pasniegšanas pasākumu.

Pasākumā tika godināti novada bibliotekāri nominācijās – „Radošums darbā”, „Izaugsme”, „Pētniecība”, „Inovācija” un arī aktīvākie bibliotēkas lasītāji nominācijās – „Daudzlasītājs” bērnu un pieaugušo auditorijā, „Aktīvākais periodikas lasītājs”, „Vērīgākais bibliotēkas lietotājs digitālajā vidē”, „Aktīvākais bibliotēkas apmeklētājs”, „Lasīšanas eksperts”, „Lasošākā ģimene”, „Bibliotēkai draudzīgākā un lasošākā grupa/klase”, „Sadarbības partneris”, „Labdaris” un „Lasītveicinošākie vecāki”.

Milzīgs prieks, ka Siguldas novada un Siguldas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Katrīna Sirmā tika godināta divās nominācijās “Inovācija darbā 2018” un “Izaugsme 2018”. Savukārt Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Iveta Vārpiņa tika godināta nominācijā „Vērīgākais bibliotēkas lietotājs digitālajā vidē”.

9.b klase ieguva nomināciju “Bibliotēkai draudzīgākā klase”. Gada laikā 9.b klases skolēniem ir bijusi aktīva sadarbība gan veidojot kopīgu projektu ar bibliotēku, gan veidojot pašiem izstādi “Viena diena Siguldā”, gan apmeklējot dažādas tematiskās izstādes, gan izmantojot bibliotēkas grāmatas, žurnālus, laikrakstus, rakstot radoši pētnieciskos darbus.
Pasākumā ar lasījumiem piedalījās literāti – novadnieki Inga Ābele, Agrita Grīnvalde, Dainis Znots un Andris Marts.

Atis Priedītis iepazīstināja ar grāmatu par 16.gadīgu jauniešu mīlestību – “Zēns, meitene, internets un gadījums”, lūdzot parādīt performanci 9.b klases skolēniem Otomāram un Evelīnai.

Pasākumā muzicēja Eiropas brīvprātīgā darba jauniete Aida (Spānija) un Justs Liepiņš. Pasākumu vadīja Dāvis Gavars.

Paldies Siguldas novada bibliotēkai par jauko pasākumu!

Informāciju sagatavoja:
9.b klases audzinātāja Daiga Jēkabsone