9.klašu skolēni piedalās konkursā par Eiropas Savienību

29.aprīlī Siguldas Valsts ģimnāzijā tika organizēts konkurss “Es un ES” 9.klašu skolēniem ar mērķi – padziļināt zināšanas par Eiropas Savienību, tās institūcijām un realizēto politiku. Tas veicināja izpratni par ES Parlamenta darbu un Latvijas deputātu sasniegumiem. Konkursa uzdevumi bija saitīti ar ES kā valstu savienību, tās ekonomisko un monetāro politiku, paplašināšanās iespējām. Konkursu vadīja žūrija – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.b un 12.d klašu erudītākie skolēni, olimpiāžu uzvarētāji.

Spraigā sacensībā 1.vietu ieguva komanda “ES demokrāti ” no 9.a klases (audzinātāja K.Apine). Par diviem punktiem atpalika un 2.vietu ieguva 9.c klases komanda (audzinātāja I.Kursīte), bet 3.vietu ieguva 9.b klases komanda (audzinātāja D.Jēkabsone). Komandām, gatavojoties konkursam, bija iespējams izmantot ES materiālus, ko sagatavoja skolas Informatīvi metodiskais centrs.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko zinātņu  Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre