Ģimnāzijas skolēniem izcili panākumi Valsts vēstures un filozofijas olimpiādēs

17.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika 25.Valsts vēstures un 5.Valsts filozofijas olimpiādes uzvarētāju apbalvošanas ceremonija.

Valsts olimpiādē vēsturē 9.klasēm piedalījās 75 skolēni un viņu vidū pieci Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: Ivonna Krūmiņa, Arta Priedniece (skolēnus olimpiādei gatavoja vēstures skolotāja Inese Berga), kā arī Paula Lucāne, Agnese Zaperecka un Matīss Ceriņš (skolēnus olimpiādei gatavoja vēstures skolotāja Inta Romanovska). Olimpiādes tēma bija “Dzīvesveids Latvijā 20.gs.”  Zelta medaļu ieguva Ivonna Krūmiņa.

12.klašu Valsts vēstures olimpiādē piedalījās 72 dalībnieki un viņu vidū  četri ģimnāzijas skolēni: Dairis Mežvinskis, Lote Katrīna Cērpa, Niklāvs Kadiķis un Jānis Urtāns (skolēnus olimpiādei gatavoja Inta Romanovska). Olimpiādes tēma – “Padomju laiki Latvijā”. Sudraba medaļu ieguva Dairis Mežvinskis un bronzas medaļu – Lote Katrīna Cērpa.

Valsts filozofijas olimpiādē piedalījās 57 dalībnieki, bet no Siguldas Valsts ģimnāzijas Dairis Mežvinskis, Dārta Kalniņa un Elza Rubīna (skolēnus olimpiādei gatavoja skolotāja Anita Ūdre). Olimpiādes tēma bija plaša un komplicēta -“Sabiedrība un vērtības”. Tāpēc ir liels gandarījums un prieks, ka divi ģimnāzijas skolēni ieguva godalgotās vietas. Sudraba medaļa – Dairim Mežvinskim un bronzas medaļa – Dārtai Kalniņai.

Sirsnīgi apsveicam visus olimpiādes dalībniekus un vēlam veiksmi eksāmenos!

Informāciju sagatavoja:
Siguldas Valsts ģimnāzijas Sabiedrisko zinātņu metodiskā centra vadītāja
Anita Ūdre