Ģimnāzisti iepazīstas ar jauniešu biznesa ideju konkursu “Radi Siguldai”

Siguldas novada pašvaldība aicina jauniešus piedalīties jauniešu biznesa ideju konkursā „RADI SIGULDAI”. Sīkāka informācija par konkursu atrodama Siguldas novada pašvaldības mājas lapā. Konkursa mērķis ir sekmēt jauniešu biznesa ideju attīstību, veicināt jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, sniegt iespēju gūt pieredzi savas biznesa idejas pārdošanā.

Lai iedrošinātu jauniešus pamēģināt un pārbaudīt savus spēkus, ir veidots semināru cikls jauniešu satikšanās vietā „Pabūt”. 1.aprīlī  notika pirmais seminārs „Ideju ģenerēšana”, ko vadīja biedrības „ZINIS” pārstāve Vita Brakovska. Šajā seminārā piedalījās arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.b un 10.c klašu skolēni, kā arī citi interesenti. Protams, biznesa ideju radīšana nav masveida pasākums, tomēr arī tie skolēni, kuri nemēģinās piedalīties konkursā, ar interesi noklausījās V.Brakovskas prezentāciju par jauniešu iespējām un veiksmes stāstiem. Semināra otrajā daļā skolēni praktiski darbojās grupās un apsprieda dažādas biznesa idejas. Dažas no tām V.Brakovska atzinīgi novērtēja un ieteica vairākus uzlabojumus, bet sīkāku informāciju nevaram sniegt, jo, citējot franču apgaismotāju Voltēru, nozagt kādam ideju ir sliktāk, kā nozagt maku.

Vēlam mūsu skolēniem radošu garu un veiksmi konkursā!

Informāciju sagatavoja:
klašu audzinātājas Inese Zlaugotne un Inese Berga