Ģimnāzisti piedalās 9. Jauniešu Saeimā

Piektdien, 26.aprīlī, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni Niklāvs Kadiķis (12.a) un Katrīna Zoltnere (9.c) piedalījās 9.Jauniešu Saeimas darbā.

9.Jauniešu Saeimas dalībnieki tika ievēlēti publiskā balsojumā, sacenšoties ar savām idejām par izglītības iespējām Eiropas Savienībā, jauniešu informētību par ES, kā arī par ES nākotni.  Projekta dalībnieku iesniegtās idejas apkoptas četrās tematiskās deklarācijās, kuras jaunieši pilnveidoja, strādājot četrās nozaru komisijās un debatējot no Saeimas tribīnes.

Niklāvs Kadiķis un Katrīna Zoltnere aktīvi darbojās savās komisijās. Apspriežamie jautājumi bija par jauniešu karjeras iespējām, jauniešu nodarbinātības problēmām un jauniešu iespējām ES. Tie, kas beiguši vidusskolu, darba tirgū sastopas ar grūtībām, jo trūkst darba pieredzes, kā arī vēlama plašāka informācija par ES sniegtajām iespējām.

Noslēguma debatēs tika piedāvāti risinājumi par jauniešu iesaisti ES nākotnes veidošanā, izglītības iespējām, jaunieti sabiedrībā un par ES vērtību nostiprināšanu. Jauniešu Saeimas sēdi vadīja LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko zinātņu Metodiskā centra vadītāja A.Ūdre