Ģimnāzistiem augsti sasniegumi Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Teju pustūkstotis Latvijas talantīgāko skolēnu no 117 skolām 12. un 13. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās studentu pilsētiņā Ķīpsalā prezentēja 387 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās. Šogad tika pilnībā mainīts konferences formāts, un skolēni ar darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei – intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD finālistus uzņēma viena universitāte — RTU.

Talantīgāko jauniešu vidū pēc veiksmīgas dalības reģionālajā konferencē iekļuva arī septiņi Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni. Pieci no viņiem ieguva pakāpes:

Vārds Uzvārds Darba nosaukums Zinātņu nozaru grupa un nozare Darba vadītājs Pakāpe
Pēteris Kazainis Politisko partiju ideoloģijas atspoguļojums 20.gs. 20.-30.gadu priekšvēlēšanu plakātos Sociālās zinātnes, Politika Inta Romanovska I
Marta Žukovska Dažādu antibiotiku ietekme uz probiotisko preparātu baktērijām Medicīna un veselības zinātnes Līga Sausiņa I
Anna Evelīna Krišjāne Identitātes krīzes attēlojums Toma Kreicberga romānā “Lopu ekspresis” Humanitārās un mākslas zinātnes, Valodniecība un literatūrzinātne Ilze Zīriņa-Eglīte II
Eva Bērze Viesstrādnieku kā subkultūras pārstāvju identitātes iezīmes valodiskajā aspektā Viļa Lācīša romānā “Stroika ar skatu uz Londonu” Humanitārās un mākslas zinātnes, Valodniecība un literatūrzinātne Inta Janule II
Sanita Broka Dzēriena “Fanta” ietekme uz mutes dobuma baktēriju inkubācijas perioda ilgumu Dabaszinātnes, Bioloģija Ilona Brakovska III

Veiksmīgi savus darbus Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē aizstāvēja arī abi pārējie 11.klases izglītojamie Aleksis Gabliks un Dārta Adzilča.