Radošuma pilna mācību diena Siguldas Valsts ģimnāzijā

Ikgadējā Radošā diena Siguldas Valsts ģimnāzijā šogad norisinājās ceturtdienā, 18.aprīlī. Tās ietvaros izglītojamajiem tika organizētas īpašas mācību stundas ar oriģinālu saturu un iespējām radoši izpausties praktiskā darbībā, nereti apvienojot divas vai vairākas mācību jomas.

7.a klase sarīkoja “Auksto ballīti karstā laikā”, tiešsaistes nodarbībā kopā ar Mālpils vidusskolu un Laurenču sākumskolu apskatot eksperimentus par siltumu, kas saistīti ar ikdienas dzīvi, pēcāk darbojoties arī saldējuma tapšanas radošajā darbnīcā “Siguldas saldējumā”. 7.b klase, apvienojot divas svešvalodas – angļu un vācu – strādājot grupās, meklēja un salīdzināja kopīgo angļu un vācu valodās, izmantojot dažāda veida vingrinājumus, bet 7.c klase, apvienojot ģeogrāfiju un mākslu, veidoja savu iedomāto valsti ar visiem tās galvenajiem elementiem – karogu, ģerboni, karti, valodu un citiem. Tikmēr 7.d klase devās ekopārgājienā, bet 8.a klase divās svešvalodās – angļu un krievu – veidoja uzvedumu “Meža gulbji”. 8.b klase kopā ar 11.d, 12.a un 12.b klasēm piedalījās aizraujošajās SVĢ piedzīvojumu sacensībās ar orientēšanos Siguldas pilsētā. 8.c klases skolēni  angļu valodas un ģeogrāfijas ietvaros izstrādāja ekskursijas maršrutu, sastādot karti un veidojot stāstījumu angļu valodā. 9.a klase, apvienojot Latvijas vēsturi ar mākslu, un 9.b klase, apvienojot Latvijas vēsturi ar matemātiku, piedalījās interesantās nodarbībās Turaidas muzejrezervātā, kur Projekta “Skolas soma” ietvaros muzeja plašajā teritorijā izspēlēja orientēšanās spēli. Skolēniem bija iespēja radoši un atraktīvi iepazīties un atkārtot dažādus vēstures faktus un visiem kopā jauki pavadīt laiku.

Savukārt 9.c un 11.c klases skolēni bioloģijas ietvaros devās uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. 10.a un 10.c klase, apvienojot ģeogrāfiju ar uzņēmējdarbību, piedalījās izzinošā pārgājienā un nodarbībā Vienkoču parkā, bet 10.b klases skolēni piedalījās praktiskā nodarbībā Turaidas muzejrezervāta krājuma nodaļā, kur notika iepazīšanās ar vēstures avotu apstrādi un saglabāšanu, vēstures avotu sistematizācijas principiem.

Tikmēr 10.d klase politikas un literatūras ietvaros lasīja un analizēja lugas fragmentu, pēcāk veicot radošus uzdevumus grupās. 11.a klases skolēni vēstures stundas ietvaros kopā ar skolotāju Intu Romanovsku devās uz Rīgu – ekskursijā par valsts pārvaldi, kā arī apmeklēja saldo Laimas šokolādes muzeju, bet 12.c klase, apvienojot angļu valodu, bioloģiju un fotografēšanu, Ķemeru tīrelī veica pārrunas angļu valodā par dažādiem tematiem, tajā skaitā studijām un ceļošanu. Tikmēr 12.d klase matemātikas ietvaros apmeklēja interaktīvo Cēsu zinātkāres centru ZINOO.

Ik gadu Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogi nāk klajā ar interesantām idejām par radošās dienas norisi, kas veicina skolēnu sadarbības un prezentācijas prasmes, ļauj padomāt “ārpus rāmjiem” un radoši izpausties.