Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojas Dirty Deal Teatro

Izrāde “Piramīda” ir eksperimentāli terapeitisks ceļojums emocionālajā pieredzē, kurā katram izrādes dalībniekam, mēģinot ierobežot kanoniskās cilvēka pamatvajadzības, tiek dota iespēja noteikt savu “laimes līmeni”. Šī bija intīma teātra pieredze, kurā gluži kā psihoterapeita kabinetā bija iespēja pētīt savas apslēptās un sociāli apslāpētās vajadzības. Izrāde veidota Latvijā līdz šim neatklātā sajūtu pieredzes estētikā, pilnībā izslēdzot redzes maņu un piedāvājot izrādes dalībniekiem doties dzirdes, taustes, ožas un garšas ceļojumā ar iztēles palīdzību.

Izrādē piedalījās 10.klašu skolēni divās grupās – pa 40 katrā. Izrādes sākums bija skolēnu sastādīšana rindā un acu aizsēju izsniegšana, tālāk došanās zālē. Pie katra galdiņa viens otram pretim tika sasēdināti jaunieši, nezinot, kas ir viņa partneris pretējā pusē.

Jauniešiem tika izsniegtas austiņas, kurās bija jāklausās teksts un jāpiedalās spēlē. Pēc jauniešu atzinuma tas bija kas neparasts un neierasts parastajam teātra žanram. Paldies izrādes veidotājiem un īpaši vienam no galvenajiem aktieriem, Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventam Oskaram Vīksnem!