Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēniem lieliski panākumi latviešu valodā un literatūrā

Pavasaris skolā ir laiks, kad varam atskatīties uz mācību gadā paveikto. Šis gads latviešu valodas un literatūras jomā mums bijis īpaši veiksmīgs.

18.aprīlī Rīgā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē, notika latviešu valodas valsts 45.olimpiādes uzvarētāju apbalvošana, uz kuru devāmies kuplā un draudzīgā pulkā. 12.klašu skolēni – Stefi Pinsone, Katrīna Lote Cērpa un Dairis Mežvinskis – valsts olimpiādē startējuši gluži kā komanda, jo visi trīs ieguvuši 2.pakāpes diplomus un sudraba medaļas. Savukārt 8.klašu grupā Marisam Priekulim – Atzinība, bet 9.klašu grupā Ivonnai Krūmiņai – 3.pakāpe un bronzas medaļa, Anetei Ievai Daugulei – Atzinība. Paldies skolotājām – Intai Janulei, Kristīnei Ūzuliņai, Ivetai Celmiņai un Ilzei Zīriņai-Eglītei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Šogad esam cītīgi strādājuši arī zinātniskās pētniecības jomā. Tāpēc īpašs prieks, ka 12.aprīlī notikušajā Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē divi no mūsu skolas pieciem godalgotajiem darbiem ir pētījumi latviešu literatūrzinātnē. 2.pakāpes diplomu ieguva 11.klases skolniece Anna Evelīna Krišjāne (darba vadītāja Ilze Zīriņa-Eglīte) ar pētījumu “Identitātes krīzes attēlojums Toma Kreicberga romānā “Lopu ekspresis””.

2.pakāpes diploms arī Evai Bērzei (darba vadītāja Inta Janule) ar pētījumu “Viesstrādnieku kā subkultūras pārstāvju identitātes iezīmes valodiskajā aspektā Viļa Lācīša romānā “Stroika ar skatu uz Londonu””.


Jāpiebilst, ka jau Rīgas reģiona konferencē (2.posmā) komisija atzina, ka pilnīgi visi darbi literatūrzinātnē ir ļoti kvalitatīvi, tāpēc šogad konkurence reģionā un jo īpaši valstī bija ārkārtīgi liela. Paldies abām mūsu centīgajām skolniecēm – Annai un Evai – , kuras izturēja gan tik grūto un darbietilpīgo pētniecības un rakstīšanas posmu, gan satraukuma pilnos aizstāvēšanas brīžus reģionā un valstī.

Esam bijuši spilgti un pārliecinoši arī radošākās izpausmēs. 4.aprīlī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa otrā (noslēguma) kārta. Tajā mūsu skolu pārstāvēja 7.b klases skolniece Anna Kupča un 10.c klases skolniece Madara Kate Kantiševa.

Anna savā grupā bija jaunākā dalībniece, turklāt uzstājās pirmā, tāpēc uztraukums bija milzīgs. Taču, par spīti tam, Annas uzburtais Astridas Lindgrēnes Pepijas tēls atdzīvojās visā savā krāšņumā.

Savukārt vizuāli spilgtā un savdabīgā Madara Kate konkursā pārstāvēja ne tikai Siguldas Valsts ģimnāziju, bet arī Siguldas Mākslu skolu “Baltais Flīģelis”. Jāsaka, Madarai piemīt gan dabisks uzstāšanās talants, gan Teātra nodaļā iegūts slīpējums. Priecājamies, ka mūsu skolnieces ir tik drosmīgas, spilgtas un radošas. Abas konkursā ieguva 1.pakāpes diplomus.

Šobrīd esam vasaras gaidās, bet paši sev gribētu novēlēt tikpat ražīgu un veiksmīgu arī nākamo mācību gadu!

Informāciju sagatavoja:
Latviešu valodas un literatūras MC vadītāja I.Zīriņa-Eglīte un
latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Celmiņa