Siguldiešiem augsti sasniegumi Valsts ģimnāziju ZPD konferencē

25.aprīlī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā norisinājās Valsts ģimnāziju skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās arī Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunieši, sasniedzot lieliskus rezultātus:

Nr. Vārds, uzvārds Darba tēma Sekcijas nosaukums  Godalga
1. Nikola Aleksāne un Anastasija Kohņuka Septītās dienas adventisma attīstība Latvijā dažādos laika posmos Filozofijas, ētikas un reliģijas  

1.vieta

2. Alise Samoviča Apgaismības ideju atspoguļojums G. Merķeļa darbos Filozofijas, ētikas un reliģijas 2.vieta
3. Beāte Marta Circene Neoloģismi latviešu valodā kulinārijas jomā nozares 2018. gada žurnālos Latviešu valodniecība 1.vieta
4. Elīna Ozola Spēlfilmu fragmentu izmantošana vēstures apguvē pamatskolā Izglītības zinātne 1.vieta
5. Elza Batraga Padomju laika skolotāja tēls Siguldas 1.vidusskolas absolventu atmiņās (1944-1984) Izglītības zinātne Atzinība
6. Rūta Alise Skuja Dainu kalna nozīme folkloras kustības attīstībā un Trešās atmodas sekmēšanā Humanitārās zinātnes 2.vieta
7. Alēna Erele, Patrīcija Paula Kļaviņa Asociatīvās kāršu spēles izveide Psiholoģija 1.vieta
8. Dārta Adzilča Siguldas novada avotu ūdens mikrobioloģisko rādītāju atbilstība dzeramā ūdens kvalitātei Zemes zinātne un ar to saistītās zinātnes Atzinība
9. Aleksis Gabliks Līgatnes apkārtnes fosiliju atradnes un to nozīme aizvēsturisko procesu izzināšanā Zemes zinātnes un ar to saistītās zinātnes 2.vieta
10. Ilva Ance Vāgnere Nitrātjonu salīdzinājums izvēlētajos kartupeļos Ķīmija Atzinība