Skolēni piedalās valsts konkursā par Bērnu tiesību aizsardzības likumu

Latvijas Republikas tiesībsarga birojs aprīļa mēnesī izsludināja konkursu “Esi radošs – radi likumu!” pamatskolas un vidusskolas klašu grupām ar mērķi – veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bērna tiesībām Latvijā un izstrādāt Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērniem un jauniešiem draudzīgā valodā. Likuma panti bija jāpārveido pēc iespējas īsāk un vienkāršāk, bet nezaudējot likuma panta būtību. Tas prasīja lielu piepūli, jo nācās pārveidot 28 pantus. Šis uzdevums bija veidots tā, lai pēc tam to varētu izmantot kā izglītojošu materiālu par konkrēto bērnu tiesību un izmantot mācību stundās.

Konkursa otrais uzdevums bija jāiesniedz sagatavots materiāls video vai audio formātā, kurā jāatspoguļo viens no izstrādātajiem likuma pantiem radošā versijā. Video materiālam bija jābūt labā kvalitātē.

Atzinību ieguva 8.b klases komanda (konsultants I.Upīte-Dambīte). Komandas sastāvā Dārta Auziņa, Annija Patrīcija Paugule, Evelīna Balama, Amanda Grosberga un Agnese Grieta Endžele. Tāpat atzinību saņēma 8.c klases komanda (konsultants A.Ūdre). 8.c klases komandā – Mariss Priekulis, Ralfs Kalniņš un Līna Zvejniece.

Pateicamies skolēniem par aktīvu sadarbību!

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko zinātņu metodiskā centra vadītāja A.Ūdre