12.a klases izglītojamā Lote Katrīna Cērpa saņem Ministru prezidenta atzinības rakstu

Ceturtdien, 13.jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klašu izlaidumā īpaši tika godināta un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa atzinības rakstu par izcilām un ļoti labām sekmēm saņēma 12.a klases izglītojamā Lote Katrīna Cērpa, kuras sekmju izrakstā zemākais noslēguma vērtējums ir 9 balles.


Katra mācību gada noslēgumā Latvijas Republikas Ministru prezidents izsaka pateicību 12. klašu absolventiem par izciliem sasniegumiem mācībās. Ar atzinības rakstiem tiek apbalvoti arī skolēni, kuri izcīnījuši godalgotas vietas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē.