Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamā iegūst 1.vietu konkursā “Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām”

2019.gada 20.jūnijā Alūksnē notika 7.Siguldas kājnieku pulka 100gades jubilejas svinības, kuras organizēja Alūksnes pašvaldība, Alūksnes novadpētniecības muzejs un Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola. Svinību laikā tika apbalvoti skolēnu pētniecisko darbu konkursa ”Pa 7.Siguldas kājnieku pulka pēdām” uzvarētāji. Pirmo vietu ar pētījumu ”Siguldas 7.kājnieku pulka saistība ar  Siguldu 20.gs.20.-30.gados” ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases izglītojamā Elīna Kalniņa.

Latvijas Neatkarības kara laikā 1919.gada 20.jūnijā tika nodibināts Siguldas vārdā nosaukts pulks, kurš 20.gadsimta 20.-30.gados dislocējās Alūksnē un sargāja Latvijas Austrumu robežu. Elīna Kalniņa  pētīja gan pulka, gan Siguldas sabiedrības pārstāvju  kontaktus starpkaru posmā. Siguldieši uzdāvināja pulkam divus karogus; pirmo – 1923.gadā, otro- 1939.gadā, atzīmējot pulka 20 gadu jubileju. Savukārt Siguldas pulks 1938. gadā Siguldas ģimnāzijai uzdāvināja skolas karogu. Pulka orķestris vairāk kā nedēļu vasarās dzīvoja Siguldā un sniedza koncertus, siguldieši regulāri apsveica pulku gadadienās, publicēja laikrakstos ar pulka darbību saistītas ziņas. Piemēram, laikrakstā “Gauja” 1936.gadā lasāma informācija: Tagad siguldieši nemaz nevar iedomāties vasaru bez 7. Siguldas pulka orķestra. Orķestra viesošanās Siguldā kļuvusi par tradīciju un – pasarg’ Dievs – ja orķestris kādu vasaru neparedzētu iemeslu dēļ izpaliktu. Sekas tam nebūtu paredzamas, jo tik jau siguldiešiem vasarā tā prieka ir, kā 7.  Siguldas kājnieku pulka orķestra koncerti, un, ja to nebūtu, tad dzīve Siguldā patiešām kļūtu par daudz klusa un vienmulīga.
Latvijas armija, kurā ietilpa arī 7.Siguldas kājnieku pulks, tika likvidēta 1940.gadā. 1992.gadābijušajās pulka kazarmās apmetās Mobilo strēlnieku bataljons, bet 2006.gadā- NBS Kājnieku skola, kura turpina kopt 7.Siguldas pulka piemiņu un rūpējas par pulkam veltīto pieminekli.
Kā jauka atmiņa par Siguldas pulka un Siguldas pilsētas draudzību 20.gadsimta 20.- 30. gados joprojām kazarmām blakus Alūksnē atrodama Siguldas iela.

Informāciju sagatavoja:
Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Inese Berga