Eiropas programmēšanas nedēļa fizikas stundās

No 5.oktobra visā Eiropā norisinās programmēšanas nedēļa –  iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.klašu skolēni fizikas stundās apgūst tēmu par skaņu. Kopā ar skolotāju Solvitu Lapiņu viņi iesaistījās Eiropas programmēšanas nedēļā ar mērķi izpētīt, kā mūziku var komponēt digitāli. Skolēni iepazinās ar Sonic Pi bezmaksas atklātā pirmkoda programmu darbam ar mūziku programmēšanas vidē. Rakstot un klausoties programmēšanas kodus, tika apgūti tādi jēdzieni kā skaņas skaļums, amplitūda, frekvence, augstas un zemas skaņas. Varbūt nākotnē kāds no skolēniem kļūs par komponistu, programmējot savu unikālo mūziku!? #CodeWeek    #SiguldasValstsģimnāzija