Pasaules lielākajā mācību stundā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.a klase un skolotāja Solvita Lapiņa jau otro gadu piedalās starptautiskajā akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”.
Šogad “Pasaules lielākā mācību stunda” aicināja domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, aicināja arī domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.
8.a klase nodarbībā “Rakstot bērnības nākotni: visiem bērniem visas tiesības” atkārtoja, kas zināms par Bērnu tiesību konvenciju. Lai izprastu saikni starp ANO globālajiem mērķiem un konvenciju, skolēni diskutēja par vecāku un savu bērnību, izpētīja un analizēja dažādus pozitīvus un arī ļoti negatīvus faktus par bērnu tiesību ievērošanu pasaulē, kā arī veidoja plakātu par iedomātu nākotnes bērnību, kurā tiktu ievērotas visu bērnu tiesības.