10.a klase piedalās programmā “Dzīvei gatavs”

Pirmdien, 25. novembrī, Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.a klases skolēni piedalījās skolu programmā “Dzīvei gatavs”, kas ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Šī programma piedāvā iespēju aicināt dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu ekspertus uz matemātikas, ekonomikas, angļu valodas, ķīmijas, fizikas, sociālo zinību, programmēšanas, psiholoģijas stundu, kā arī uz klases stundu. Programmas mērķis ir panākt, lai skolēni iegūtu maksimāli mūsdienīgas un pielietojamas zināšanas, kas tiem nodrošinātu lielāku konkurētspēju nākotnē. Darba devēji ne tikai veiksmīgi spēj identificēt kompetences, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū, bet ir arī dinamisks sabiedrotais, kas, sadarbojoties ar izglītības ekspertiem, tās spēj ienest izglītības procesā, veidojot zinošākus un ekonomiski spējīgākus nākotnes darbiniekus. Programmas mācību saturu, kas balstīts kompetenču attīstības pieejā, atzinīgi novērtējis arī Valsts Izglītības satura centrs.
10.a klasē notika klases stunda, kurā, iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apguva tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni ieguva zināšanas par mājsaimniecības izdevumu struktūru un uzkrājumiem, iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīja risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai. Pirmajā praktiskajā uzdevumā skolēni iepazinās ar klienta profilu (pieejamo informāciju par izdevumiem, ienākumiem un vēlmēm), noteica, kuri mērķi un kādā secībā pēc būtiskuma būtu jārealizē, kā arī diskutēja par to, ko vajadzētu mainīt, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Savukārt otrajā praktiskajā uzdevumā, strādājot grupās, skolēni sastādīja plānu par vēlamo scenāriju, vajadzībām un vēlmēm pēc vidusskolas beigšanas, piemēram, vai un kur studēt, kā samaksāt studiju maksu, kur dzīvot studiju laikā, vai atrast darbu un to savienot ar mācībām, kādi būs ikdienas izdevumi un kur tiem ņemt naudu, vai nepieciešams savs auto, cik līdzekļi būs nepieciešami transportam, lai nokļūtu no mājām uz skolu/darbu, u.c. Skolēni apguva 21. gadsimta kompotences kā skaitļošana, finanšu pratība, kritiskā domāšana, problēmrisināšanas prasme, komunikācija, sadarbība, pielāgošanās spējas, līderība, sociālā apzināšanās.
Liels paldies par sadarbību Finanšu institūta “Swedbank” vadītājam Reinim Jansonam!
Informāciju sagatavoja:
10.a klases audzinātāja Daiga Jēkabsone