Aicinām piedalīties Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursā vēsturē

Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu skolēni jau vairāk kā desmit gadus piedalās Vēstures skolotāju biedrības organizētajā konkursā ” Vēsture ap mums”. Konkurss notiek divās kārtās. Vispirms notiek Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu konkurss, tad labākie darbi piedalās valsts mēroga konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt Siguldas novada un Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus un izstrādājot radošu vai pētniecisku darbu par vēsturi.

Katru gadu konkursā tiek piedāvāta jauna tēma. Šogad tā ir  „Te varētu tapt muzejs”

Konkursa tēmas paskaidrojums: Katrā pilsētā, novadā un pat dzimtā ir neapgūtas tēmas un neiepazītas vēstures liecības. Tās var kļūt par pamatu skolēnu pētījumiem un arī jaunu muzeju izveidošanai skolās, bibliotēkās, pašvaldībās vai vienkārši lauku sētā, kas stāstītu par vietām un lietām, par leģendām un vēsturiskiem notikumiem, kā arī ievērojamām personībām Latvijas vēsturē. Informāciju pētījumam var meklēt dažādos vētures avotos – dokumentos, vēstulēs, atmiņās, fotogrāfijās, sadzīves priekšmetos, ģimenes relikvijās, kā arī vēstures literatūrā.

Darbs veicams individuāli vai pārī.

Darbs var tikt izpildīts kā referāts, plakāts, makets, spēle, ceļvedis, fotoalbums utt. Idejas darba izstrādei var paskatīties Vēstures skolotāju biedrības mājas lapā vsb.lv – ieteikumi konkursa „Vēsture ap mums” dalībniekiem.
Darbus līdz 2020. gada 31. janvārim iesniegt  vēstures skolotājai Inesei Bergai.

Uzvarētāju apbalvošana notiks 2020.gada 5.februārī  15.00. Siguldas novada bibliotēkā, kur tiks izveidota visu Siguldas novada skolu iesniegto darbu izstāde.

Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja Inese Berga