Konkurss “Erudīts” un koncerts “Rakstu vijums košs” – valsts svētku svinības SVĢ

 

Jau no 11. novembra, Lāčplēša dienas, Siguldas Valsts ģimnāzijā valdīja patriotiska noskaņa. 11. novembrī Izglītojamo padome dalīja skolēniem karoga krāsas lentītes, aicinot tās piespraust pie apģērba, svinot valsts svētkus un patriotisko nedēļu. Skolā bija izvietota karavīrus godinoša un mākslinieciska, valsts svētkiem veltīta kompozīcija. Paldies V. Deksnim, K. Apinei un R. Tikumam par svētku sajūtas radīšanu dekorācijās.

Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, 15. novembrī skolēni tika iesaistīti daudzveidīgās aktivitātēs. 7. – 9. klašu skolēni sacentās prāta spēlē “Erudīts”, kas apvienoja skolēnu komandas zināšanās par Latvijas vēsturi, kultūru, literatūru, sasniegumiem. Kopvērtējumā 1.vieta – 9.c klasei, 2.vieta – 9.b un 8.b klasei, 3.vieta – 7.c. klasei. Vidusskolas posmā 1.vieta – 12.c klasei, 2.vieta – 12.b klasei, 3.vieta – 12.a klasei. Visi godalgotās vietas ieguvušie skolēni saņēma piemiņas dāvanas ar Siguldas Valsts ģimnāzijas un S! simboliku, tādējādi rosinot atcerēties, ka Latvija un patriotisms sākas šeit un ar mums pašiem. Paldies par konkursa izveidi L. Zinbergai, J. Bukinam, K. Sirmajai, D. Apinei un K. Tiltiņam, kā arī visiem, kas atbalstīja ar idejām vai kādu no uzdevumiem! 

10.– 12. skolēni tika aicināti uz koncertu “Rakstu vijums košs”, kas bija gan pašu skolēnu, gan viesmākslinieku kopdarbs. Koncerta ievadā ar teatriālu etīdi “Latvija” uzstājās A. Bilderte, M. Zakatistovs, A. M. Bukša, M. A. Ziedonis, L. Melece, E. R Jordāne, P. Janovs, E. Petrovska, ar kokles spēli priecēja R. Grundmanis. Koncertu vadīja Alēna Erele un Ernests Zābers. Uzstājās pūtēju orķestris “Sudrabskaņa” un deju kolektīva “Vizbulīte” 10. klašu grupa.

Ar muzikālu un patriotisku priekšnesumu visus priecēja Rūta Dūduma – Ķirse, kuras uzstāšanos finansiāli atbalstīja projekts “Latvijas skolas soma”. Koncerta laikā skolēnus ar uzrunu sveica SVĢ direktors R. Kalvāns, kurš aicināja jauniešus pārdomāt, kas ir brīvība, kā tā izpaužas mūsu ikdienā, ko nozīmē uzņemties atbildību par brīvību, rosināja skolēnus dzīvot un strādāt ne tikai savā labā, bet visas sabiedrības labā. Koncerta noslēgumā skolēnu apvienība – E. Ābola, A. Andersone, E. Krauklis, G. Deksne, I. Ošeniece, M. Babre, M. D. Kaņepe, M. Ceriņš un M. Vanags – aicināja skolas biedrus kopā dziedāt par godu Latvijai.

7.– 9. klašu skolēni piedalījās īpaši sagatavotās audzināšanas stundās, kurās tika runāts un piedāvāts materiālu kopums gan par Latviju, tās tapšanas vēsturi, gan par SVĢ vēsturi.

Paldies visiem un ikvienam, kas rūpējās, lai patriotisko noskaņu nedēļa, konkurss “Erudīts”, koncerts “Rakstu vijums košs” būtu par iepriecinājumu un radītu svētku sajūtu!