SVĢ skolēni izcīna godalgas 42. bioloģijas valsts olimpiādē

22.-24. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē norisinājās 42. bioloģijas valsts olimpiāde. Tajā piedalījās četri Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni: 9. klases skolnieces Marta Kazāka un Elizabete Korpa, 11. klases skolnieks Ivars Anspoks, kā arī 12. klases skolniece Paula Luīze Biteniece. Skolēni guva izcilus panākumus- Ivars izcīnija 3. vietu, bet Paula- 2. vietu. Liels paldies skolotājām Līgai Sausiņai un Ārai Strazdiņai.