TDK “Vizbulīte” viesojas “Deju salūts Madonā 2020”

Mēs, TDK “Vizbulīte” 10. klašu grupa, ar dažiem palīgiem no 11. – 12. klašu grupas, 18. janvārī ciemojāmies Madonā pie TDA “Vidzemīte” jauniešiem.

Dejotāji bija uzaicināti uz sadraudzības koncertu  “Deju salūts Madona 2020”.  Koncertā mēs uzstājāmies ar dejām “Saules diena” , kā arī divām dejām no XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra: “Tautumeita” un “Dzinu Jumi sētiņā”. Koncertā šis dejas dejoja arī citi kolektīvi un vadītājai Indrai un mums bija iespēja salīdzināt, kurš dejo labāk, atraktīvāk, smaidīgāk.  Koncertu kuplināja  un sevi labi parādīja Dk “Dancītis”, “Tūgadiņš” , “Ausmeņa”, “Virpulis”, “ Sprīdītis”

Vakara daļa pagāja disko ritmos, kurā labi pavadījām laiku aktivitātēs un iegūstot jaunus draugus no citiem kolektīviem. Mēs sadraudzējāmies ar  JDK “Piebaldzēni”.

Protams, lielu paldies sakām Madonai un tās TDA “Vidzemīte” par tik laipnu uzņemšanu kā arī mūsu skolotājai Indrai.

Rakstu sagatavoja Dārta Auziņa