Panākumi kombinētā sociālo zinību un vēstures olimpiādē

Carnikavas pamatskolā 16. janvārī notika Siguldas, Ķekavas, Salaspils, Olaines, Garkalnes, Carnikavas un Ikšķiles novadu apvienības kombinētā 6. -9. klašu komandu olimpiāde vēsturē un sociālās zinībās. Šajā gadā tika pamainīts komandas sastāvs,-  no katras klašu grupas pa vienam skolēnam. Olimpiādes pirmajā daļā komandām bija jāparāda zināšanas Latvijas, kā arī pasaules vēstures un sociālo zinību jautājumos, jāatpazīst fotogrāfijas, attēli un jāprot izskaidrot vēsturiskos notikumus. Radošais darbs bija saistīts ar barikāžu laiku Latvijas vēsturē. Komandu kapteiņu kārtā veiksmīgi startēja Mariss Priekulis. Kopā olimpiādē piedalījās 12 skolu komandas. Spraigā cīņā tika iegūta 1. vieta.

Siguldas Valsts ģimnāzijas un Laurenču sākumskolas apvienotā komandā piedalījās – no 7. c klases Elza Sīle, 8. b klases skolnieks Patriks Rolle – Sarkans, no 9. c klases- Mariss Priekulis, bet no Laurenču sākumskolas 6. a klases skolniece Laura Nuķe.

Foto – no labās – 8. b P.Rolle – Sarkans, kapteinis 9. c Mariss Priekulis, 7. c Elza Sīle un 6. a Laura Nuķe

Pateicamies par labo startu olimpiādē!

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko zinātņu MC vadītāja A.Ūdre