Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferences veiksmīgi piedalījās Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu no visas Latvijas piektdien, 3.aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.

Latvijas 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konferencei no Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēnu vidus dalībai šajā konferencē tika izvirzīti 7 skolēni un viņu zinātniski pētnieciskie darbi.

Siguldas Valsts ģimnāzijas vārdā sakām sirdsmīļu paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem! Lepojamies, ka esat piedalījušies pirmajā attālinātajā zinātnisko darbu valsts konferencē, kas nesusi mums visiem jaunu pieredzi! Paldies par entuziasmu, gudrību un prasmi prezentēt savu darbu arī attālināti! Paldies, ka Siguldas vārds arī šopavasar izskanējis valsts mēroga zinātniskajā konkursā, jūs esat mums vislabākie! 

Rezultāti

Vārds, uzvārds Zinātniski pētnieciskā darba nosaukums Valsts konferencē iegūtā pakāpe Vadītājs
Tomass Ozoliņš

 

Stereotipi par latviešiem un krieviem mūsdienu Latvijas sabiedrībā

 

II pakāpe

 

Inta Romanovska
Anastasija Maure

 

Vācu filozofa Imanuela Kanta ideju popularizēšana un Kanta biedrības darbības atspoguļojums Latvijas periodikā 20. gadsimta 20. – 30. gados

 

II pakāpe

 

Inese Berga, Anita Ūdre
Elīna Kalniņa 7. Siguldas kājnieku pulka sabiedriskās aktivitātes un saistība ar Siguldu (1920-1940)

 

II pakāpe

 

Inese Berga
Izsakām pateicību mūsu skolēniem par piedalīšanos valsts konferencē!
Fani Pinsone

 

Latviešu sievietes dzīves stila atspoguļojums žurnāla “Atpūta” modes lapās 20. gs. 20. – 30. gados

 

Inta Romanovska
Sabrīna Ustinova

 

Pilnvērtīgs uzturs un bērnu ēšanas paradumi pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

 

Inta Romanovska
Luīze Paula Apīne

 

Bērnības semiotika Māras Zālītes romānā “Pieci pirksti”

 

Ilze Zīriņa-Eglīte
Patrīcija Pavlova

 

Plakanās pēdas diagnostika un novēršana, izmantojot vingrojumu kompleksu

 

Ilona Brakovska