8. b klase īsteno sirsnīgu sveicienu Mātes dienā

Siguldas Valsts ģimnāzijas 8. b klases skolēni atsevišķi, bet kopā svinēja Mātes dienu.
10.maijā Latvijā tika sveiktas māmiņas. Mamma katram ir īpašs cilvēks, kas dzīvē palīdz un ir blakus. Mammas rokas tur visu pasauli – gan to, uz kuras dzīvojam, gan to, kas atrodas katrā bērnā.
Mēs, 8.b klase un audzinātāja Iveta Celmiņa, Mātes dienā veicām radošu uzdevumu – fotografējām mammas rokas un kopā uzrakstījām nelielu miniatūru “Mammas rokas – rokas, kas tur”. Ar savu mazo darbiņu vēlamies teikt lielu paldies visām, visām mammām. Jūs mums esat neizsakāmi mīļas un nozīmīgas.
“Mammas rokas – rokas, kas satur visu ģimeni kopā.
Mammas rokas – rokas, kas satur visus kopā.
Mammas rokas – rokas, kas tur mīļumu.
Mammas rokas – īpašas, jo tieši tās ir par mani tik ļoti rūpējušās.
Mammas rokas – rokas, pie kā es turos.
Mammas rokas – rokas, kas satur vismīļākos apskāvienus.
Mammas rokas – rokas, kas siltākas par segu.
Mammas rokas – rokas, kas tur dzīvību un laimi.
Mammas rokas – rokas, kas pietur mani, ja kļūdos.
Mammas rokas – rokas, pie kā pieturas vēl trīs paaudzes.
Mammas rokas – rokas, kas tur mīlestību un laimi.
Mammas rokas – rokas, kas notur krāšņumu pat tumsā.
Manas mammas rokas vissiltākās un stiprākas rokas, kas tur visu mīļumu un siltumu”