9. c klase radoši sveic savus skolotājus

Noslēdzoties 2019./2020. m.g., mēs, 9.c klase, vēlējāmies apsveikt skolotājus, kuri mūs ir skolojuši gan šajā mācību gadā, gan jau kopš 7. klases.

Ņemot vērā esošos apstākļiem, nolēmām apsveikumu veidot netradicionālā, digitālā veidā, proti, video formātā. Šajā projektā tika iesaistīti visi klasesbiedri, kuri mājas apstākļos nofilmēja katrs savu video fragmentu, apsveicot un pateicoties skolotājām par viņu ieguldīto darbu mūsu izaugsmē un attīstībā trīs gadu garumā. Apsveikuma video pieejams šeit.

Video vienojošais elements ir ziedi, kurus klasesbiedri cits citam padod, video beigās tie tiek “virtuāli” nodoti skolotājām.

9.c klase pateicas skolotājiem par atbalstu, sapratni, sniegto zinību un prasmju bagāžu, kura ir dārga un neatņemama. Šie trīs gadi ir bijuši ļoti krāsaini, radoši un piesātināti pozitīvām emocijām. Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu mūsu attīstībā! Lai mums visiem saulaina, priecīga un atpūtas pilna vasara! Uz tikšanos rudenī!

9. c klase