Mācību gada noslēguma svētki!

2019./2020. mācību gads Siguldas Valsts ģimnāzijas vēsturē bijis notikumiem bagāts. Veiksmīgi, jaunām zināšanām un prasmēm bagāti ritējis mācību process jaunajā Kvantu korpusā. Skolēni un skolotāji rūpīgi gatavojušies olimpiādēm novada un valsts līmenī, sekmīgi startējuši zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, apliecinot savas zināšanas un prasmes augstā līmenī. Aizrautīgi, ar augstu atbildības sajūtu, savstarpēji sadarbojoties esam īstenojuši attālinātu mācīšanās darbu.

Lai arī šogad izpalika tradicionālie Olimpiešu svētki, Siguldas novada pašvaldība, Izglītības pārvalde un Siguldas Valsts ģimnāzija īpašā, individuālā veidā sumināja katru skolēnu un pedagogu, kas startējis novada un valsts līmeņa olimpiādēs, konkursos, gūstot augstus rezultātus. Novada olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji saņēma Siguldas novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes sarūpētos diplomus un balvas, kā arī Siguldas Valsts ģimnāzijas diplomus un balvas, kas vecinās savas skolas un novada identitātes sajūtu. Valsts olimpiāžu godalgotie dalībnieki un viņu skolotāji sumināti dāvinot Siguldas novada pašvaldības naudas balvas un dāvanās, kā arī Siguldas valsts ģimnāzijas diplomus un dāvanas. Labākie sportisti, kas guvuši augstus sasniegumus sacensībās, saņēma dāvanas un diplomus no Siguldas Valsts ģimnāzijas.  Sveicienus saņēma arī valsts mēroga konkursu laureāti.

Izsakām lielu pateicību Siguldas novada pašvaldībai, Izglītības pārvaldei par sarūpētajām balvām, diplomiem un materiālo atbalstu! Paldies, ka varam īpaši godināt tos, kas Siguldas un Siguldas valsts ģimnāzijas vārdu godam nes novadu un valsts līmenī!

Īpašs paldies skolēniem un skolotājiem, kas aizrautīgi un ieinteresēti gatavojas olimpiādēm, konkursiem un konferencēm!

29.maijā klašu audzinātāji īpaši sveica tos skolēnus, kuri mācību gada laikā guvuši augstus sasniegumus mācību darbā, izsniedzot skolēniem 44 zelta un 86 sudraba liecības. Sveicam skolēnus un vēlam veiksmi turpmākajās mācībās!

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aizrautīgu mācīšanos un mācīšanu 2019./2020. mācību gadā! Lai skaista, saulaina un izzinoša vasara!