Būsim atbildīgi! Atrodoties skolā un tās teritorijā, ievērosim COVID -19 izplatības ierobežošanai noteiktos piesardzības pasākumus!