Zinību dienas svētki Siguldas Valsts ģimnāzijā

Siguldas Valsts ģimnāzijas Zinību dienas svētki tika rīkoti mazliet netradicionāli. Epidemioloģisko nosacījumu dēļ atsevišķi pulcējās 7. – 9. klašu skolēni un 10. – 12. klašu skolēni.
Šogad bija īpaši svētki, jo pilnībā pabeigta skolas būvēšana, renovēšana un labiekārtošana. Siguldas Valsts ģimnāzijā skolēni turpmāk mācīsies savstarpēji savienotos divos korpusos  – Kvantu un Trohaja korpusā.
Zinību dienas svētkos klātesošos sveica Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, akcentējot, ka nav svarīgi, vai ģimnāzisti kļūs par kvantu fiziķiem vai režisoriem, svarīgi, kāds būs mācīšanās process. Savā runā  īpaši suminot 2019./ 2020. mācību gada Gada klases balvas ieguvējus 9. b klasi un audzinātāju Indru Upīti – Dambīti un 11. a klasi un audzinātāju Daigu Jēkabsoni.
Piedaloties Rīgas pantomīma pārstāvim, teatrālā etīdē tika nodota skolas atslēga un zvans tās direktoram Rūdolfam Kalvānam. Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns savā apsveikuma runā skolēnus mudināja apzināties, ka mēs esam gudri, bagāti un pašpārliecināti.
Lai skolēnu mācības ikdienā būtu dinamiskas un aizraujošas, skola tika ierībināta kopā ar bungu un dūdu grupu “Pipes & Drums”, kas savā priekšnesumā iesaistīja gan skolēnus, gan skolotājus.
 
Stiprinot kopības, ģimenes un pēctecības sajūtu, Zinību dienas svētkus vadīja skolas absolventi Elza Jordāne un Oto Laiva, taču himnu dziedāja franču un angļu valodas skolotāja Inese Ērmane Peiča.
Īpašs prieks bija par 7. klašu skolēniem, kas šogad bija tērpušies vienotā skolas apģērbā, ieviešot jaunu tradīciju skolā.
Paldies Siguldas novada pašvaldībai par atbalstu un iespēju organizēt šos skaistos svētkus!
Rakstā izmantoti Gintas Zīvertes foto.
Lai visiem veiksmīgs, aizraujošs un interesants mācību gads!

One thought on “Zinību dienas svētki Siguldas Valsts ģimnāzijā

Comments are closed.