12.d un 12.c klases apmeklē M.Rotko mākslas centra izstādi

Kultūras centrā „Siguldas devons” bija skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde “ATVĒRUMS” un  1. oktobrī  to apmeklēja 12.c klase  ( audzinātāja I.Zlaugotne) un 12.d klase ( audzinātāja A.Ūdre) .

Lai gan izstādē skatāmo darbu nosaukums ir „Atvērums”, pēc būtības tie saistās ar vientulību, tukšumu un eksistenciālām pārdomām.  Skolēniem tika dots uzdevums – izvēlēties vienu no darbiem un uzrakstīt savas pārdomas par darba saturisko pusi, kā arī par mākslinieka izmantotajiem līdzekļiem.

Izvēlētie darbi no Marka Rotko mākslas centra bija ļoti filozofiski, jo tos varēja izprast duāli – no vienas puses dzīves pelēcība, vientulība, bet tajā pašā laikā atvērtība, sadarbība un cerība. Aiz simboliskās kompozīcijas bija skaidri nolasāms vēstījums, ko skolēni arī uztvēra. Tā A. Caunīte savās pārdomās raksta: „ Darbā izmantotas tumšas krāsas, viss ar dēļiem aizsists ciet un šķiet ka nav izejas. Ieskatoties vērīgāk, redzam aiz šiem dēļiem gaismas stariņu, it kā pavedienu, kas vieš cerības.” To papildina M.E. Tilnere, sakot, ka “arī bezizejas situācijā dzīvē jāmeklē izeja, un tad tā vienmēr atradīsies.”

Skolēniem tika dots vēl viens uzdevums – izvēlēties tos darbus, ko viņi nominētu pirmajā trijniekā. Lai gan gaumes atšķiras, tomēr 1. vietā tika nominēta Sigitas Daugules darbs „Otrā pusē”. Otrajā vietā –  Sigitas Daugules „Durvis”, bet trešajā vietā – Intas Celmiņas „Mēnesnīca”.

Informāciju sagatavoja: 12.d klases audzinātāja A.Ūdre