Kursi skolēnu rudens brīvlaikā

KURSU NORISE SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

 21.10. 2020. plkst. 10.00 – 16.00 projekta “PROMEHS” “Garīgās veselības veicināšanas skolās” izlozētās 1. grupas pedagogu mācības Kvantu korpusa 211., 212., 214. kabinetā

22.10. 2020. plkst. 10.00 – 16.00 projekta “PROMEHS” “Garīgās veselības veicināšanas skolās” izlozētās 1. grupas pedagogu mācības Kvantu korpusa 211., 212., 214. kabinetā

 _______________________________________________________________________________________

 22.10.2020. plkst. 9. 00 – 13. 45 pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Efektīva sadarbība audzināšanas  procesā skolēna individuālo kompetenču pilnveideinotiek Trohaja korpusā 4. stāvā lekciju zālē

_______________________________________________________________________________________

23.10.2020. plkst. 9. 00 – 13. 45 pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Efektīva sadarbība audzināšanas  procesā skolēna individuālo kompetenču pilnveideinotiek Trohaja korpusā 4. stāvā lekciju zālē

Situācijas pasliktināšanās  gadījumā kursi notiks attālināti Zoom platformā, saites tiks nosūtītas uz reģistrācijā norādītajiem e-pastiem. Papildus informācija : inese.zlaugotne@svg.lv

________________________________________________________________________________________

22.10.2020. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 10.00 – 15.00 “Mācību stundu plānošana matemātikā jaunā mācību satura kontekstā” (24 stundas) – Trohaja korpusa 309. kabinetā

Situācijas pasliktināšanās  gadījumā kursi notiks attālināti Zoom platformā, saites tiks nosūtītas uz reģistrācijā norādītajiem e-pastiem. Papildus informācija : laila.zinberga@svg.lv