Lepojamies ar skolotājas Līgas Sausiņas darbu

Gada beigās mēs mēdzam atskatīties uz sasniegto un izvērtēt, ko esam paveikuši, kā arī izvirzīt jaunus mērķus.  Šis gads īpaši iepriecina ar mūsu skolas bioloģijas skolotājas Līgas Sausiņas radīto grāmatu bioloģijas apguvei 7. klasē. Jauna, mūsdienīga, skolēniem interesanta un mācīties aicinoša, tāda ir jaunā grāmata. Piedāvājam nelielu ekspres interviju ar skolotāju.

Kā radās ideja par jaunu bioloģijas grāmatu 7. klasei? Kā nonācāt pie tā, ka grāmata tiks veidota tieši šāda? 
Manā rakstniecības pūrā jau ir 9 bioloģijas mācību grāmatas, kurām esmu biju gan līdzautors, bet vēlāk – vienīgais autors. Bez tām vēl ir uzdevumu krājumi bioloģijā un skolotāju grāmatas. Bija laika periods, kad bija norma – viens mācību grāmatas komplekts (grāmata, skolotāja grāmata un uzdevumu krājums) gadā. Kopš 2013.gada ir bijis pārtraukums, jo visas mācību grāmatu vajadzības ir bijušas nodrošinātas. 2019.gada vasarā, domājot par jauno mācību saturu pamatskolā, radās doma parunāt ar  apgāda Zvaigzne ABC kolēģiem, kā būtu, ja atkal kaut ko uzrakstītu. Bijām vienisprātis, ka grāmatu vajag. Atlika tikai rakstīt, atvēlot tam laiku brīvdienās un agrās rīta stundās. Kad biju uzrakstījusi pirmo nodaļu un parādījusi izdevniecības kolēģiem, nonācām pie secinājuma, ka tā, kā rakstīja agrāk, tagad neviens vairs neraksta, bet, kā raksta, neviens tā īsti nevarēja atbildēt. Sāku meklēt savu grāmatas stilu, pārkārtojot jau uzrakstītos tekstus, katru lappusi veidojot kā vienotu veselumu. Mans grāmatas makets kolēģiem ļoti iepatikās, un tagad pēc šī parauga ir tapusi arī ģeogrāfija 7.klasei.
2. Kāds ir skolēnu viedoklis par grāmatu, kura veida uzdevumi īpaši uzrunā? 
Skolēni šo grāmatu iespiestā veidā saņēma jau, mācoties attālināti. Savu eksemplāru viņiem parādīju pēdējā stundā pirms attālināto mācību uzsākšanas. Skolēniem tas ir diezgan nerasti, ka var mācīties no grāmatas, kuru sarakstījusi viņu skolotāja. Vecāko klašu skolēni pie tā jau ir pieraduši, bet 7tiem tas ir pārsteigums. Zinu, ka skolēni ar to lepojas. Viņiem patīk grāmatas vizuālais noformējums, kā arī ļoti patīk izmantot informāciju un uzdevumus, kas ir paslēpti zem grāmatā atrodamajiem QR kodiem.
3. Kā mācību grāmata palīdz attālināto mācību procesā? 
Mācamies izturēties pret grāmatu kā labāko draugu un uzticamāko sabiedroto mācību procesā. Skolēniem ir jāpierod pie tā, ka grāmata ir pirmais avots, kurā meklēt nepieciešamo informāciju. Tajā nelielajā laika posmā, kamēr grāmata vēl bija tipogrāfijā, bija ļoti grūti, jo zināju, ko varētu dabūt, bet vēl nav pieejams. Esmu saņēmusi ļoti daudz labu vārdu no kolēģiem visā Latvijā, pateicoties par grāmatu kā ļoti labu atbalstu jaunā mācību satura apgūšanai.
Vēlējums visiem, kas mācās un mācīsies no šīs grāmatas. 
Mācību grāmatas visos laikos paliks kā nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa. Ar interneta resursiem to nevar kompensēt. Mīliet šo grāmatu, lasiet to, jo tajā ir ieguldīts ļoti daudz darba un mīlestības. Lai tā kļūst par labāko sabiedroto, apgūstot bioloģiju.