Attālinātais mācību process

Siguldas Valsts ģimnāzija ir izstrādājusi materiālu par attālināto mācību procesa organizēšanu skolā. Tabulā sniegts vispārējs skaidrojums četriem stundu veidiem, kas var notikt attālinātās mācīšanās laikā, ar mērķi skolēniem un skolotājiem ļaut labāk saprast ikdienas mācību norisi un to, kāda rīcība tiek sagaidīta katrā no mācību stundām.

Materiāls pieejams ŠEIT

Materiālu sagatavoja Vaira Siliņa, direktora vietniece metodiskajā darbā