SKOLĒNI IZGAISMO SKOLAS VĒRTĪBAS

2020. gada nogalē Skolēnu dome izsludināja aicinājumu klašu kolektīviem. Katrai klasei bija jāizvēlēs kāda un skolas vērtībām – atbildība, radošums, inteliģence, sadarbība vai izcilība – un jāizveido video, kurā klases kolektīvu vieno šī vērtība, kā arī jāizsaka vēlējums 2021. gada un 2. semestra startam. Paldies klašu kolektīviem par sadarbību! Lai vienoti un pozitīvi sāktu jauno mācību semestri, Skolēnu dome izveidojusi divus video, kas ietver skolēnu sagatavoto.

Pirmais video ŠEIT

Otrais video ŠEIT

Lai visiem kopā izdevies un vērtīgs 2021. gads!