RITMS UN DEJA KOPĀ AR “SUDRABSKAŅU”

Turpinot mācības attālināti, SVĢ skolēni februārī ik pirmdienu draudzējas ar kādu no interešu pulciņiem. Šodien savu redzējumu par draudzīgu kustību prieku piedāvāja pūtēju orķestris “Sudrabskaņa” un tā vadītāji E. Rudzītis un A. Šmitiņš. Paldies par pozitīvo un ritmisko enerģijas devu! Piedāvātajā video neliels “Sudrabskaņas” sveiciens. https://vimeo.com/508936844/bb1a79a0c2 Lai jauka nedēļa, jo prieks ir kustībā!
Orķestris muzicē arī attālināti.
9. b klase un audzinātāja I. Celmiņa aktīvi līdzdarbojas