7. un 8.klašu skolēnu sasniegumi Valsts 71.matemātikas olimpiādes 2.posmā

Šogad pirmo reizi Valsts 71. matemātikas olimpiādes 2. posms 5. -8. klasēm notika attālināti vietnē edu.lu.lv.

Pavisam šajā olimpiādē piedalījās 4299 skolēni (5. klasē – 1228 skolēni; 6. klasē – 1190 skolēni; 7. klasē – 1008 skolēni un 8. klasē – 873 skolēni) no dažādām Latvijas skolām. Siguldas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 40 skolēni.

Olimpiādei bija divas kārtas. Pirmajā kārtā skolēniem 120 minūšu laikā bija jāatrisina 20 īsie uzdevumi, kas pārbaudīja ne tikai skolēnu zināšanas, bet arī atjautību un loģisko domāšanu. Skolēnu uzdevums bija ievadīt atbildi kā skaitli. Ja risināšanas gaitā radās kāda neprecizitāte un tādējādi skaitlis ievadīts nepareizi, tad skolēns automātiski par uzdevumu saņēma 0 punktus, jo 1. kārtu automātiski laboja dators. Ļoti svarīgi bija ievērot šo nosacījumu, ka jāievada tikai skaitlis bez mērvienībām, bez citiem vārdiem. Kā atzina olimpiādes organizētāji, tad atsevišķos gadījumos, kad skolēns pareizi atrisinājis uzdevumu, bet iegūto skaitli pieraksta vārdiem, diemžēl pareizā atbilde netika ieskaitīta, jo dators to neatpazīst. Tātad 1. kārtā bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ievērotu visus nosacījumus. Lasītprasmes trūkums un neuzmanība būtiski ietekmēja 1. kārtas rezultātus. Dažiem skolēniem tas bija īsts izaicinājums, jo bija uztraukums, vai 120 minūtēs paspēs atrisināt visus uzdevumus, jo tie nebija ievietoti grūtības pakāpes secībā. Savukārt veiksmīgākie skolēni tālāk piedalījās 2.kārtā, kurā bija jāatrisina 3 uzdevumi. Savi risinājumi skolēniem bija jāiesūta atbilstošā formātā olimpiādes organizētājiem.

Ļoti lepojamies par Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem. Paldies skolēniem par neatlaidību un skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Sveicam olimpiādes laureātus:

7. klašu grupā:

Ieva Sofija Bundziņa – 1. vieta (sk. Indra Upīte-Dambīte)

Laura Nuķe – 2. vieta (sk. Indra Upīte-Dambīte)

Karlīna Monika Ulme – 2.vieta (sk. Indra Upīte-Dambīte)

Kristaps Paio – 3. vieta (sk. Agita Ozoliņa)

Līva Lemberga – 3.vieta (sk. Agita Ozoliņa)

Sindija Gabrāne – atzinība (sk. Indra Upīte-Dambīte)

Romija Suhānova – atzinība (sk. Indra Upīte-Dambīte)

8. klašu grupā:

Matīss Gercāns – 1. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Valters Veinbergs – 2. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Sofija Puciello – 2. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Katrīna Bergmane – 3. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Evelīna Balode – 3. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Kristians Millers – 3. vieta (sk. Daiga Jēkabsone)

Evelīna Elza Cillinberga – atzinība (sk. Daiga Jēkabsone)

Katrīna Anna Kalniņa – atzinība (sk. Daiga Jēkabsone)

Kristers Širins – atzinība (sk. Daiga Jēkabsone)

Roberts Dinka – atzinība (sk. Daiga Jēkabsone)

 

Informāciju sagatavoja:

Siguldas VĢ matemātikas MC vadītāja Daiga Jēkabsone