Mācības klātienē un attālināti

Saskaņā ar  valsts un pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem esam apstiprinājuši turpmāko mācību procesa organizāciju

Jau šonedēļ 12. klašu skolēniem visas mācību stundas notiek klātienē. Tā tas būs arī turpmāk.

Šobrīd paralēli 12. klašu skolēnu klātienes mācībām klātienes mācības 7.-11. klašu skolēniem plānojam pēc mācību nedēļu rotācijas pincipa. 

12.04.2021. – 16.04.2021. klātienē mācās 7. klašu skolēni.

19.04.2021. – 23.04.2021. klātienē mācās 8. klašu skolēni.

26.04.2021. – 30.04.2021. klātienē mācās 9. klašu skolēni.

05.05.2021. – 08.05.2021. klātienē mācās 10. klašu skolēni.

10.05.2021. – 14.05.2021. klātienē mācās 11. klašu skolēni.

17.05.2021. – 28.05.2021. klātienē notiek centralizētie eksāmeni, konsultācijas.

Laikā, kad nenotiek mācības klātienē, skolēni turpina mācības attālināti. Nedēļā, kad skolēnam plānotas klātienes mācības, skola nenodrošina šīs klases skolēniem tiešsaistes stundas. Ja ir pamatoti šķēršļi apmeklēt klātienes mācības, skolēna vecāki sazinās ar klases audzinātāju.

12. klases un skolas darbinieki tiek testēti katru piektdienu ar COVID 19 noteikšanai paredzēto siekalu tests. Tas nododams skolā pie medmāsas, piektdienā, pirms mācību uzsākšanas plkst.8.00 – 9.30. Stundu pirms siekalu testa veikšanas nedrīkst tīrīt zobus, ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju. 8. – 11. klašu skolēniem COVID 19 noteikšanai paredzētie siekalu testi netiks veikti. 

Mācību stundas klātienē un attālināti notiek atbilstoši stundu sarakstam, lūdzu, sekojiet līdzi stundu izmaiņām. Sporta stundas notiek ārtelpās, informātika notiek datorklasē, pārējās stundas skolēniem notiek norādītajā kabinetā. Mācību kabineti tiek regulāri dezinficēti.

Skolēna pienākums skolā ir valkāt sejas aizsargmasku un ievērot distancēšanos. Sākoties klātienes mācību nedēļai, skolas medmāsa katram skolēnam iedos 2 vairākas reizes lietojamās sejas aizsargmaskas no auduma. Skolēns drīkst valkāt arī individuāli iegādāto  sejas aizsargmasku. Starpbrīžos skolēni atradīsies norādītajā atpūtas zonā, klases telpas tiks vēdinātas. Kustība pa skolu notiks pēc jau rudenī ierastā plūsmu principa. Starpbrīžu un pusdienu pārtraukuma laikā skolēni drīkstēs iziet no skolas telpām.

Klātienes mācību laikā skolas ēdnīcā skolēniem tiks nodrošinātas siltas kompleksās pusdienas. Lai varētu iegādāties siltas  kompleksās pusdienas skolas ēdnīcā, skolēni piesaka tās pie klases audzinātāja testa nodošanas dienā. Skolēni ēdnīcā drīkst ēst no mājām paņemto ēdienu.

Klātienē konsultācijas notiek tiem skolēniem, kuriem šajā nedēļa ir klātienes mācību stundas.

Ja radušies kādi jautājumi, problēmsituācijas, lūdzu, informējiet mūs, risināsim.

 

2 thoughts on “Mācības klātienē un attālināti

  1. Atbalsojums: tinder hookups reddit

Comments are closed.