Sasniegumi Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Izsakām pateicību Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniecēm Laurai Berkoldei un Paulai Malnačai, kā arī skolotājiem Inesei Bergai un Jānim Bukinam par godalgotiem sasniegumiem Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Paldies par ieguldīto darbu un izcilību!

Rezultāti

2. pakāpe Laura Berkolde (12.klase) pētījums “Siguldas kūrorta komitejas darbība starpkaru periodā”, vadītāja Inese Berga.

3. pakāpe Paula Malnača (11. klase) pētījums “Ultraskaņas anemometra darbība atkarībā no sensoru novietojuma attāluma”, vadītājs Jānis Bukins.