11.a un 11. b klase mācās matemātiku aizraujoši

Matemātikā, mācoties stereometriju, īpaši svarīga ir telpiskā domāšana, kuras pamatā ir tēlainā domāšana. Telpiskā domāšana ietver sarežģītus procesus, kā, piemēram, uztveri, atziņas, atpazīšanu, iztēli un attēlošanu.

Stereometrijas pamatjēdzienu apguve veicina telpiskās uztveres attīstību, kura nepieciešama ne tikai arhitektam, māksliniekam, dizaineram, celtniekam, konstruktoram, jo mēs dzīvojam trīsdimensiju telpā. Labas telpiskās domāšanas prasmes ir saistītas ar labām matemātikas prasmēm. Lai veicinātu telpiskās domāšanas attīstību, 11.a un 11.b klases skolēni, mācoties attālināti, veidoja atbilstošus telpiskus modeļus. Skolēnu uzdevums bija izprast jēdzienus: perpendikuls pret plakni, slīpnes, slīpnes projekcija, leņķis starp taisni un plakni, kā arī pašiem pārliecināties izveidotajā modelī par triju perpendikulu teorēmu, kura savu nosaukumu guvusi no tā, ka sasaista trīs perpendikularitātes faktus – perpendikulu pret plakni, taisnes plaknē perpendikularitāti pret slīpni un taisnes plaknē perpendikularitāti pret slīpnes projekciju.

Skolēniem bija jāuztaisa modelis, tad jāuzfilmē video, kurā matemātiskā valodā tiek izskaidroti jēdzieni un nodemonstrēta triju perpendikulu teorēma. Ja proti izstāstīt un nodemonstrēt, tad tas noteikti palīdzēs, risinot uzdevumus, kuros jāprot uzzīmēt atbilstošais modelis un saskatīt, pielietot ģeometrijā ļoti svarīgo triju perpendikulu teorēmu.

Ieskatam daži skolēnu veidotie video:

https://drive.google.com/file/d/1em1m1SMEdgTRMaoxjL16Y-ULt1acbaj_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ErTLM2f_xzeKFSgrnqpqbTyUn6cXfWUh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u5MUc6GZwvqgM5HZTYoNmnESyQgDw5Di/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yfrAetD4oZlsGP0AK22HcBWzTE4XKDni/view?usp=sharing

Informāciju sagatavoja:

Matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone