Informācija par testēšanu iestājpārbaudījumiem klātienē

Aktuālā informācija par uzņemšanu uz 7. un 10. klasēm, 8., 9., 11.,12. klasē

Pirms iestājpārbaudījuma skolēnam ir jāveic Covid-19 tests(PĶR) un tā rezultātam ir jābūt negatīvam, lai skolēns varētu piedalīties iestājpārbaudījumā klātienē.

MK noteikumi Nr.360 (ar grozījumiem)

32.2.13. iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10 personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un vidējās izglītības pakāpē. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.

1.Skolēna testēšanai ir jānotiek pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma. Testa veikšana jāplāno savlaicīgi.

2.Testēšanu var veikt jebkurā “E. Gulbja Laboratorijas” filiālē darba laikā. Testēšana ir bezmaksas, nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Sīkāka informācija “E. Gulbja Laboratorijā”.

Informācija visiem, kuri plāno iestāšanos Siguldas Valsts ģimnāzijā un kārtos iestājpārbaudījumu.

Ņemot vērā SIA E.Gulbja Laboratorija darbības lielo noslodzi, informējam, ka COVID testu (siekalu PĶR) būs iespējams nodot arī Siguldas Valsts ģimnāzijas telpās šā gada:
Iestājai 7. – 9. klasē 2.jūnijā no plkst. 08.00 līdz 18.00 (atbilstoši dokumentu iesniegšanai klātienē norādītajam laikam).
 Iestājai 10. – 12. klasē 14. jūnijā no plkst. 08.00 līdz 18.00 (atbilstoši dokumentu iesniegšanai klātienē norādītajam laikam).
Līdzi jābūt skolēna personu apliecinošam dokumentam, aizpildītai testa veildlapai (ja iespējams) un 6., 7., vai 8.klases bērnus pavada kāds no vecākiem (likumiskais pārstāvis).
Lūdzam būt saprotošiem, jo personu plūsma telpās ir ierobežota un iespējams lielāka pieprasījuma gadījumā iestādes personāls lūgs uzgaidīt ārpus skolas telpām.

Informējam, ka iestājpārbaudījuma dienā (4.jūnijā 7. – 9. klasei un 16. jūnijā 10. – 12. klasei) skolēns var ierasties arī ar patstāvīgi nodota testa negatīvu rezultātu vai citā laboratorijā veiktu testa negatīvu rezultātu.