Karjeras dienas SVĢ

26. un 27. maijā 7.-11. klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties dažādās karjeras dienas aktivitātēs, izzinot karjeras iespējas caur dažādiem mācību priekšmetiem.

Metodiskie centri plānoja un organizēja karjeras dienas katrai klašu grupai, īpaši izceļot dažādas karjeras iespējas Siguldas novadā, piesaistot Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventus – dažādu jomu profesionāļus.

7. klases sadarbojās ar sporta un mākslas skolotājiem.

8. klases sadarbojās ar socialo zinātņu un svešvalodu skolotājiem.

9. klases sadarbojās ar latviešu valodas skolotājiem.

10. klases sadarbojās ar dabaszinātņu un IT jomas skolotājiem.

11. klases sadarbojās ar matemātikas skolotājiem.

Kā mums veicas? Ko mēs darījām? Lūk! 

9. klašu skolēnu karjeras dienas: 

 • 9.a un 9.b klasei – tiešsaistes tikšanās ar “Re-TV” montāžas režisori Laumu Vilciņu un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Gintu Pērli-Sīli
 • 9.c un 9.d klasei – tiešsaistes tikšanās ar tulkiem/tulkotājiem Krišjāni Polānu (šobrīd DHL iekšējās komunikācijas speciālists Nīderlandē) un Lāsi Vilku (SDI Media Latvia), kā arī ar jauniešu grāmatu autori un seriāla “Nemīlētie” ražošanas plānotāju Aneti Felkeri.
 • Patstāvīgais darbs, veicot dotos uzdevumus: 9.a un 9.b klasei mūsdienu jauniešu folkloras vākšanas uzdevums (tenkas, zīlēšana, pieburšana, veiksmes piesaukšana, špikošanas paradumi), šifrēšanas uzdevums (teksts, audiomateriāls, notis), iejušanās diktora darbā (ziņas lasīšana un filmēšana). 
 • 9.c un 9.d klasei tulkošanas uzdevums, seriāla filmēšanas plāna veidošana, ainu filmēšana.
 • Paveiktā prezentēšana un izvērtēšana nākamajā dienā.

Paldies par iesaistīšanos Karjeras dienā  LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniecei Gintai Pērlei-Sīlei un tulkotājai  Lāsei Vilkai! Īpašs paldies SVĢ absolventiem – “Re-TV” montāžas režisorei Laumai Vilciņai, tulkam/tulkotājam Krišjānim Polānam, kā arī jauniešu grāmatu autorei Anetei Felkerei -, kuri atsaucās aicinājumam pastāstīt 9.klašu jauniešiem par savām profesionālajām gaitām

11. klases piedalījās tiešsaistes nodarbībā projekta «Dzīvei gatavs» ietvaros

 • Tēma: «Statistika un apdrošināšana» (lektors Uģis Uskāns, BALTA) Mērķis: uzzināt par apdrošināšanas būtību, veidiem, pielietot matemātikas zināšanas, pētot riska cenu, veicot uzcenojumu un grupā vienojoties par stratēģiju. Attīstīt prasmi pieņemt pamatotus, racionālus lēmumus ikdienā, biznesā. SR: skolēni zina, kas ir apdrošināšana un kā pielietot statistikas zināšanas, lai veiktu datu analīzi un pieņemtu racionālus lēmumus. Spēj sadarboties grupās, piedalīties diskusijā.

Īpašs paldies visiem uzņēmumiem, absolventiem, kuri aktīvi atbalstīja karjeras dienas attālinātā formā!

Visām 8. klasēm  karjeras dienās notika aktivitāte “Iekāp vecāku kurpēs”

Darbs grupās, izpētot vecāku profesijas, vecāku intervēšana, reklāmas izveide svešvalodā, radoša darba grupu prezentācija un vērtēšana. Tika izveidots snieguma līmeņa apraksts  pēc noteiktiem kritērijiem. 

10. klases pētīja karjeras iespējas IT un matemātikas nozarē

 

 • Konference ar kopīgām uzrunām (2) un iespējām izvēlēties starp dažādiem pieredzes stāstiem (11)
 • Kopīgās uzrunas par zinātnieka karjeru/studijām STEM jomā un veselīgu dzīvesveidu (kustību nozīme ikdienā)
 • Pieredzes stāsti kā vairākas izvēles nodarbības paralēli
 • Iespēja izvēlēties starp IT karjeru, Dizaina/ražošanas uzņēmumiem, zinātnes un biznesa sinerģijas piemēriem, un darba kā hobija.
 • Pieredzes stāsti kā reāli piemēri par to, ko dara, kā dara, kādas rakstura īpašības/vērtības nepieciešamas un sākuma soļi noteiktajā virzienā.

10.c klase un skolotāji vēlas teikt paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventiem – jaunajiem ārstiem par atbalstu Karjeras dienas organizēšanā un dalīšanos ar savu pieredzi medicīnas studijās un darba gaitās.

 1. Siguldas IB klīnikas ārstei- dermatoloģei – Elīzai Sālījumai
 2. Liepājas slimnīcas traumatologam, ortopēdam – Tomam Arcimovičam
 3. Ģimenes ārstei – Līvai Mačai
 4. Zobārstniecības ķirurgam Edgaram Bērzem
 5. Siguldas IB klīnikas ginekoloģei Katrīnai Butānei, kā arī Baltic Dental group zobu tehniķim Mārtiņam Žagaram.       

7. klašu skolēnu karjeras dienas tēma – karjeras izaugsmes iespējas sportā, mākslā un mūzikā

Darba mērķis: veicināt skolēnu izpratni un interesi par savu karjeru un daudzveidīgajām profesionālajām iespējām, tuvāk iepazīstoties ar profesijām, kurās nepieciešamas sportiskas un radošas spējas.

Uzdevumi: karjeras tests; virtuālaja ekskursija uz LSPA, LU, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju; diskusija ar mūsu skolas bijušajiem skolēniem, tagad profesionāliem sportistiem Ingaru Ivanovu, Kristapu Plataču, Edvartu Buividu. 

Liels paldies visiem metodiskajiem centriem, kas rada iespēju šīs karjeras dienas organizēt arī attālināti!