Svinīga satikšanās SVĢ 85. izlaidumā

Š.g. 30. jūnijā Siguldas Valsts ģimnāzijas iekšpagalmā satikās 12. klašu skolēni, lai kopā ar skolotājiem un skolas vadību saņemtu dokumentus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.
Lepojamies ar 82 jauniem, zinošiem, aizrautīgiem un gudriem Siguldas Valsts ģimnāzijas 85. izlaiduma absolventiem.
Īpašs prieks par 12. b klases skolēna Everta Kraukļa sasniegumiem, viņa vārds tika ierakstīts skolas goda grāmatā, kā arī Evertam tika pasniegta Simtgades stipendija.
Sakām lielu paldies skolēniem par augstajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, paldies par apsveikumiem un labajiem vārdiem, ko skola un skolotāji saņēma izlaidumā!
Īpašs paldies franču valodas skolotājai Inesei Ērmanei Peičai par muzikālajiem sveicieniem un Edijam Eversam par klavierspēli!
Paldies 2020. gada absolventei Alēnai Erelei par pasākuma vadīšanu!
Foto pieejami ŠEIT
“Ceļot prot tas, kā sirds ir redzīga un kā acs prot apstāties un svētīt. Ceļot prot tas, kas savu sirdi prot atraisīt. Kad acis, ausis un sirds atveras, veldzējas ceļojuma skaistumā” tā reiz teikusi Zenta Mauriņa.
Sveicam 12. a klasi, audzinātāja Ilze Koļesnikova, 12. b klasi, audzinātāja Inese Berga, 12. c klasi, audzinātāja Inese Zlaugotne, 12. d klasi, audzinātāja Anita Ūdre
Lai veicas turpmāk!