31.08.2021. SVĢ skolēnu testēšana pirms 2021./2022.m.g.

Katras klases audzinātājs sazināsies ar skolēniem/vecākiem, jo,lai sāktu klātienes mācības 2021./2022.m.g. 7. – 12. klasēs, skolēniem, kuri klases audzinātājam un skolas medicīnas māsai līdz 26.08.2021. nevar uzrādīt sadarbspējīgu vai pārslimošanas Covid 19 sertifikātu, 2021. gada 31. augustā klašu grupai norādītajā laikā ierodas skolā pie skolas medicīnas māsas un nodod PĶR siekalu testu Covid 19 noteikšanai. Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai sniegtu korektus personas datus.

Ja skolēns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, 31.08.2021., ierodoties nodot PĶR siekalu testu Covid 19 noteikšanai, uzrāda vecāku rakstisku atļauju testa veikšanai. Atļaujas paraugs pieejams šeit https://www.svg.lv/wp-content/uploads/2021/08/vecaku_atlauja_tests.pdf

Skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vai pārslimošanas Covid 19 sertifikāts, elektroniski (PDF formātā) nosūta šo sertifikātu klases audzinātājam uz epastu līdz 26.08.2021. Ja klases audzinātājs nesaņem šādu epastu ar skolēna sertifikātu, tiek uzskatīts, ka skolēns 31.08.2021. ieradīsies veikt PĶR siekalu testu.

2021./2022.m.g. klašu audzinātāji

KLASEAudzinātājsAudzinātāja epasts
7.AAnita Ūdreanita.udre@svg.lv
7.BIveta Celmiņaiveta.celmina@svg.lv
7.CKristīne Ūzuliņakristine.uzulina@svg.lv
7.DIlze Koļesnikovailze.kolesnikova@svg.lv
7.ESolvita Lapiņasolvita.lapina@svg.lv
8.ALāse Vilkalase.vilka@svg.lv
8.BIndra Upīte-Dambīteindra.upite-dambite@svg.lv
8.CInta Kursīteinta.kursite@svg.lv
8.DAgita Ozoliņaagita.ozolina@svg.lv
9.AKristīne Apinekristine.apine@svg.lv
9.BVēsma Lužavesma.luza@svg.lv
9.CIveta Vārpiņaiveta.varpina@svg.lv
9.DInese Zlaugotneinese.zlaugotne@svg.lv
10.AInta Romanovskainta.romanovska@svg.lv
10.BKaspars Lāciskaspars.lacis@svg.lv
10.CIlva Kresseilva.kresse@svg.lv
10.DInese Bergainese.berga@svg.lv
11.AArnita Čoičaarnita.coica@svg.lv
11.BJānis Bukinsjanis.bukins@svg.lv
11.CLinda Gražulelinda.grazule@svg.lv
11.DIneta Dvinskaineta.dvinska@svg.lv
12.ADaiga Jēkabsonedaiga.jekabsone@svg.lv
12.BIlze Zīriņa-Eglīteilze.zirina-eglite@svg.lv
12.CInta Januleinta.janule@svg.lv