Vecāku tikšanās ar klases audzinātājiem

2021. gada 2. septembrī plkst.18.30 Siguldas Valsts ģimnāzijā notiks klašu audzinātāju tikšanās ar skolēnu vecākiem. Tikšanās tiks organizētas ganattālināti, gan klātienē – katrai klasei citādi. Lūdzam vecākus iepazīties ar tikšanās plānojumu šeit Ja tikšanās plānota klātienē, visi skolēnu vecāki skolas telpās lieto sejas aizsargmasku. Ja tikšanās plānota attālināti, klases audzinātājs e-klases pastā vecākiem nosūtis pieslēgšanās saiti.

Tikšanās laikā vecāki tiks informēti par skolas izstrādātajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, plānoto mācību norisi drošā skolas vidē, kā arī citām jaunā mācību gada aktualitātēm.